Foto: SemperOpernball/SemperOpenairball © www.kongressbild.de

W latach 1838-1841 wzniósł budowniczy Gottfried Semper (1803–1879) królewski teatr dworski w kształcie rotundy wzorowanej na budowlach wczesnego renesansu włoskiego. Budynek przetrwał zaledwie 28 lat – spłonął 21 września 1869. Już po czterech tygodniach po pożarze rozpoczęto budowę tymczasowego budynku teatralnego. W ciągu sześciu tygodni powstał budynek o 1800 miejscach, który drezdeńczycy nazwali żartobliwie „budą z desek”. 2 grudnia 1869 na otwarcie wystawiono „Ifigenię w Taurydzie” Goethego.

Ze względu na udział w ruchach radykalnie-demokratycznych w maju 1849 Gottfriedowi Semperowi zabroniono pobytu na terenie Saksonii. Semper opuścił niewdzięczną ziemię saksońską i na emigracji wzniósł m.in. wiedeński Burgtheater). W roku 1871 rozpoczęto budowę nowego gmachu operowego. Przebywający za granicą Semper zgodził się zaprojektować nowy budynek. Budową kierował w latach 1871-1878 jego najstarszy syn Manfred (1838–1913). Budynek otrzymał bogatą dekorację rzeźbiarską. Obok wejścia stanęły postacie Goethego i Schillera, w bocznych wnekach elewacji postacie Szekspira, Sofoklesa, Moliera i Eurypidesa. Podczas nalotu na Drezno w dniu 13 lutego 1945 budynek został zbombardowany i spalony. Po wojnie ruiny zabezpieczono prowizorycznie. Dopiero w latach 1968-1976 wykonano prace studialne, przygotowujące do odbudowy. 24 czerwca 1977 wmurowano kamień węgielny. Głównym projektantem odbudowy został Wolfgang Hänsch. Zdecydowano się powiększyć scenę i widownię, by sprostać wymaganiom nowoczesnej techniki teatralnej. Ograniczono liczbę miejsc siedzących do 1300, zapewniając jednak doskonałą widoczność i akustykę. Przy odbudowie zachowano architekturę według projektu Sempera. Dobudowano nowoczesny budynek, mieszczący salę prób, pomieszczenia pomocnicze i administracyjne. 13 lutego 1985, w czterdziestolecie zburzenia, na otwarcie opery wystawiono „Wolnego strzelca“ Karola Marii Webera – powtarzając ostatnie przedstawienie sprzed zburzenia w dniu 31 sierpnia 1944. Po zjednoczeniu Niemiec opera otrzymała oficjalny tytuł „Sächsische Staatsoper“ (Saksońska Opera Państwowa).

www.semperopernball.de (DE | EN)

...

DE: Semperopernball in der Semperoper | SemperOpenairball auf dem Theaterplatz